Zonder u geen werk!

Doordat wij geen overhead hebben en toch groot kunnen zijn op de momenten dat het nodig is hebben wij een interessante prijs/kwaliteitverhouding waarbij wij goed werkgeverschap adviseren en beheren. Omdat wij u op ieder moment willen voorzien van de meest recente informatie en antwoorden op uw vraagstukken staan wij in direct contact met diverse specialisten.

Begeleiding:

Waardering voor de werkgever.
Er wordt veel gesproken over waardering en rechten daar waar het werknemers betreft. Maar van de werknemer uit naar de werkgever wordt dit wel eens vergeten. Is uw werknemer 10 jaar in dienst en organiseert u een borrel om hem/haar te bedanken. U hebt waarschijnlijk op uw beurt deze persoon 10 jaar het vertrouwen, zekerheid en continuïteit geboden. Wij vinden het aan ons om werknemers hierop attent te maken.

Negatieve sfeer op de werkvloer.
Als wij merken dat werknemers in een negatieve spiraal zitten proberen wij hen erop te wijzen dat ze ook veel wél hebben bij hun werkgever (mits dat het geval is). Vaak werkt het beter dat wij als neutrale partij een realistisch marktconform beeld bespreken met de werknemer. Vooral als het gesitueerde probleem oplossen niet haalbaar blijkt, is het zaak aan de instelling te werken.

Gecontroleerde bedrijfsgroei, structuur aanbrengen zonder identiteitsverlies en toch werknemers tevreden houden. Dit klinkt als veel en zwaar. Dat is het ook, toch is dit haalbaar. Wij pleiten voor helderheid, structuur en vertrouwen. Dit voorkomt onderling geneuzel en biedt u bescherming op cruciale momenten. Zeker als u meer specialist bent dan manager is het van belang informatie in te winnen of het uit te besteden.

Ziekteverzuim terugbrengen:
Stijgen de ziektemeldingen en vullen arbo gesprekken uw agenda? Wij hebben ervaring in het achterhalen van het probleem. Onze aanpak is laagdrempelige gesprekken te voeren en het vertrouwen van de werknemer winnen. Dit kost tijd en energie. Wij hebben de ervaring dat op deze wijze het probleem achterhalen de grootste kans maakt.

Preventief ziekteverzuim tegen gaan:
Kennis is macht. Probeer in gesprek te blijven met iedereen, zeker daar waar een sterke hiërarchie is, zodat men zich vrij voelt te praten over dat wat hen tegen staat. Zeker daar waar veel uitzendkrachten van ons zijn, houden wij in ieder geval een vinger aan de pols. Uw mensen werken onze mensen in, een goede verstandhouding met hen is van groot belang voor alle partijen.Er zijn veel scenario’s die wij dagelijks tegenkomen, enkele zult u wellicht herkennen.

Contractvormen

Deze contractvormen bieden wij u aan.

Uitzending:

 • Wij dragen zorg voor de vacature, werving en selectie.
 • blijven werkgever van deze werknemer tot u mogelijk deze werknemer wenst over te nemen.
 • U neemt een uitzendkracht af ter overbrugging van een drukke periode.
 • U betaald enkel de uren dat deze persoon werkzaam is geweest.
 • U hebt geen verplichtingen of opzegtermijn met betrekking tot de afname van uren of in geval van ziekte e.d.. 

Werving en Selectie:

 • Wij dragen zorg voor de vacature, werving en selectie.
 • In overleg met u wordt de procedure bepaald. Wij brengen het totaal terug naar het aantal kandidaten dat uiteindelijk bij u wordt voorgesteld met ons advies en de motivatie.
 • Aansluitend wordt de contractvorm bepaald en verschaft door u (de klant).

Detachering:

 • Wij dragen zorg voor de vacature, werving en selectie.
 • Wij zijn de werkgever. U huurt de werknemer.
 • U neemt voor een, vooraf vast te stellen, wekelijks urenaantal af. Hiermee heeft de werknemer meer zekerheid en komt u hem tegemoed.

Payrolling:

 • U draagt de werknemer aan, deze wenst u in te huren van ons.
 • Wij zijn de juridische werkgever en dragen ook zorg voor vakantiedagen, feestdagen, ziekte e.d..
 • U betaald enkel de uren die gewerkt worden
 • U heeft geen opzegtermijn en kunt werknemer op een door u gewenst moment overnemen of ermee stoppen.

Interessante links werkgevers